<a href="/Default.aspx?tabid=74&catid=19">Chuyên môn</a> Chuyên môn
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 12:42 03/10/15

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2, thời gian trước ngày 15/10/2015

(254) Xem tiếp >>
Điểm trúng tuyển đợt 2 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 07:24 17/09/15

Điểm trúng tuyển đợt 2 năm học 2015-2016

(647) Xem tiếp >>
Thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 07:23 17/09/15

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thời gian trước ngày 01/10/2015 (có thông báo tuyển sinh kèm theo).

(368) Xem tiếp >>
Điểm trúng tuyển đợt 1 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 07:22 17/09/15

Điểm trúng tuyển đợt 1 năm học 2015-2016

(1541) Xem tiếp >>
Thông báo tuyển sinh hệ Dự bị Đại học Dân tộc Năm học 2015- 2016
Cập nhật lúc: 21:00 24/06/15

Căn cứ thông tư số 25/2010/TT - BGDĐT ngày 13/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế " Tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học hệ dự bị đại học";

(9823) Xem tiếp >>
Những thông tin về Nhà trường
Cập nhật lúc: 20:56 24/06/15

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thực hiện công tác tuyển sinh, bỗi dưỡng dự bị đại học theo chỉ tiêu của Bộ GD và ĐT giao với quy mô từ 800 -> 1000 học sinh/ năm học

(2356) Xem tiếp >>
Đơn đăng kí xét tuyển học hệ dự bị đại học năm 2015
Cập nhật lúc: 20:56 24/06/15

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

(6271) Xem tiếp >>
<a href="/Default.aspx?tabid=74&amp;catid=22">tin tức sự kiện</a> tin tức sự kiện
Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016
Cập nhật lúc: 09:44 02/11/15

Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016

(78) Xem tiếp >>
Thông báo Về việc giới thiệu chữ kí
Cập nhật lúc: 15:44 22/05/14

Giới thiệu mẫu chữ kí của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn nhiệm kì 2014- 2019

(739) Xem tiếp >>
Kỷ yếu Trường Dự bị Đại học Dân Tộc Sầm Sơn
Cập nhật lúc: 08:57 19/03/14

Những hình ảnh ghi dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển

(833) Xem tiếp >>
THÔNG BÁO
Cập nhật lúc: 08:41 08/11/13

Mời dự lễ kỉ niệm mười năm thành lập trường

(2642) Xem tiếp >>
Công tác cán bộ
Cập nhật lúc: 16:34 08/10/13

Làm rõ thông tin cán bộ

(903) Xem tiếp >>
Kế hoạch năm học 2013- 2014
Cập nhật lúc: 21:44 27/09/13

Kế hoạch năm học 2013- 2014

(915) Xem tiếp >>
Quy định hồ sơ nhập học năm học 2013- 2014
Cập nhật lúc: 21:04 27/09/13

Học sinh đến nhập học tại trường cần thực hiện các quy định sau:

(1954) Xem tiếp >>
<a href="/Default.aspx?tabid=74&catid=20">Học sinh - Sinh viên</a> Học sinh - Sinh viên
 
Về đầu